Thứ Hai, 20 tháng 10, 2008

Lưu ý về pin và bộ sạc pin của bạn

Bài viết này đã được chuyển sang blog mới của tôi tại:

http://tman75hd.blogspot.com/2008/10/luu-y-ve-pin-va-bo-sac-pin-cua-ban.html

Thành thật xin lỗi về sự bất tiện này!

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Đĩa quang (CD, DVD, Blu-ray)

Bài viết này được chuyển sang blog mới của tôi tại địa chỉ:

http://tman75hd.blogspot.com/2008/10/dia-quang-cd-dvd-blu-ray.html

Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này!