Thứ Ba, 20 tháng 1, 2009

Nhớ thầy Đặng Quang Khang

Entry này đã được chuyển sang blog mới của tôi tại địa chỉ:

http://tman75hd.blogspot.com/2009/01/nho-thay-dang-quang-khang.html

Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này!

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2009

Làm quen với Wikipedia tiếng Việt và tri thức mở

Bài viết này đã được chuyển sang blog mới của tôi tại địa chỉ: http://tman75hd.blogspot.com/2009/01/lam-quen-voi-wikipedia-tieng-viet-va.html <>Tphành thật xin lỗi vì sự bất tiện này