Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009

Vấn đề khi cài đặt add-on của Firefox tại PC có KIS 2010

Hôm trước cập nhật trình duyệt Mozilla Firefox từ phiên bản 3.5.3 lên phiên bản 3.5.4, đồng thời cũng nhận thấy một số add-on mà mình đang dùng của trình duyệt này (như NoScript, DownThemAll...) có phiên bản mới nên đồng thời nâng cấp tất cả chúng, không ngờ các add on đã không được cài đặt được. Mất hai ngày loay hoay giải quyết vấn đề này để rồi muốn chia sẻ ra những bước kiểm tra để khắc phục vấn đề này của mình tới những người gặp các tình huống tương tự.

Vấn đề và những bước thử sửa chữa

Ban đầu, vào ngày 28/10/2009 tôi thấy Mozilla có ra sự cập nhật cho Firefox 3.5.3 (lên 3.5.4), tôi liền cập nhật ngay bởi biết rằng các phiên bản cập nhật mới bao giờ cũng tốt hơn cho phiên bản cũ bởi vì chúng chứa các miếng vá sửa chữa lỗi bảo mật và các lỗi khác của phần mềm. Ngay sau khi khởi động lại trình duyệt để bắt đầu làm việc với phiên bản mới thì Firefox thông báo có hai add-on cũng có phiên bản mới, tôi cho phép chúng được cập nhật cho các phiên bản này, và vấn đề đã xảy ra từ đây...

Sau khi cập nhật hai add-on, trình duyệt đề nghị khởi động lại một lần nữa để các add-on làm việc với phiên bản mới (đó là điều tất nhiên), nhưng khởi động lại trình duyệt thì lạ quá, các add-on này không hoạt động. Vào phần add-on xem, vẫn thấy yêu cầu khởi động lại trình duyệt. Hic, khởi động lại đến vài lần rồi mà vẫn thế!

Nghi ngờ đầu tiên là trình duyệt Firefox phiên bản mới (3.5.4) không tương thích đối với các add-on này, tôi vào trang https://addons.mozilla.org/vi/firefox và tìm đến trang của từng add-on liên quan (bằng cách đánh tên vào ô "Tìm kiếm tiện ích") để kiểm tra, thấy chúng không ghi rằng chúng không tương thích với phiên bản mới, như vậy điều này có vẻ không đúng thì phải.