Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Mozilla: Có thể BKAV là thủ phạm làm Firefox lỗi

Hôm nay, sau khi cập nhật trình duyệt Mozilla Firefox từ phiên bản 3.5.4 lên phiên bản 3.5.5 thì mới để ý thấy trên một trang ở website của Mozilla (của bản Firefox tiếng Việt) xuất hiện một dòng chữ sau: “CẢNH BÁO: Có thể BKAV là thủ phạm làm Firefox của bạn bị lỗi”.

Ngay cả trang này cũng xuất hiện dòng cảnh báo đó (trang này có câu slogan rất ấn tượng, lại được liên kết với trang Nam quốc sơn hà của Wikipedia tiếng Việt ^^):

Firefox355_bkav_2 

Thông tin về lỗi tại: Bug 472008, Mozilla Crash Reports…

Mình thì không dùng BKAV (mà đang dùng KIS và Symantec Internet Security) nên chưa gặp lỗi của Firefox đối với Bkav như nói trên, do đó không tự kiểm chứng được.

Tr Minh Linh (11/2009)