Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009

Hướng dẫn cài đặt và sử dụngTeamViewer

Bài viết đã được chuyển sang blog mới của tôi tại địa chỉ: http://tman75hd.blogspot.com/2009/04/huongdan-caidat-va-sudung-teamviewer.html Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này